+66 3868 1423, +668 6321 7308

บริษัท ภูทะเล จำกัด
เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน ดังนี้


1. Sale Administrator 2 ตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Telesale หรือ Operator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมนัด วันเวลาสัมภาษณ์

2. ผู้จัดการฝ่ายขายฯ 1 ตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.00 +
 3. ภาษาอังกฤษ TOEIC คะแนน 650 ขึ้นไป หรือพูด ใช้ภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว
 4. มีความกระตือรือร้น มีภาวะผู้นำสูง ต้องเคยทำงานที่เป็นผู้นำมาก่อน
 5. มีประสบการณ์ในระบบ Express
 6. สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ ขับรถออกต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯได้
 7. มีประสบการณ์ในธุรกิจสารเคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. เงินเดือนตามตกลง

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมนัด วันเวลาสัมภาษณ์

3. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา ปวส.ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 3. มีทักษะการใช้คอมเพิวเตอร์ และโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรับผิดชอบ คล่องแคล่ว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมนัด วันเวลาสัมภาษณ์

4. รับสมัคร Sale ขายสารเคมีอุปกรณ์ห้องแลป 1 ตำแหน่ง
5. รับสมัคร Sale ขายเครื่องมือประสานงานเรื่องทำห้องแลป 1 ตำแหน่ง

1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
3.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
4.สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
5.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่
7.หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Telesale หรือ Operator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.มีประสบการณ์ทำงานในห้องแลปรู้จักเครื่องมือต่างในห้องแลป

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมนัด วันเวลาสัมภาษณ์

 


วิธีการสมัคร

 1. มาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ภูทะเล จำกัด
 2. ส่ง Resume มาที่ อีเมล์ [email protected]
 3. ติดต่อฝ่ายบุคคล
  โทร 038-681423 หรือ 086-3279273 คุณสุภาพร ยะถา (หัวหน้าฝ่ายบุคคล-ซ่อมบำรุง)